(First name)
(Prefix)
(Insertion)
(Last name)
(Address)
(Zip code)
(City)
(Telephone number)
(Student number)
(E-mailaddress)
(Student e-mailaddress)
(Study)
(Date of birth)
(Gender)
(IBAN number)
Ja, ik wil lid worden bij de JFR(Yes, I want to become a JFR member)

Bij deze meld ik me aan als lid van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR) en machtig ik de JFR om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de JFR. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 18,00 euro. Het lidmaatschap blijft geldig tot wederopzegging. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden, uiterlijk tot 1 augustus van het lopende verenigingsjaar. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. - Hereby I register as a member of the Law Faculty Association Rotterdam (JFR) and I autothorize the JFR annulay amortize the fee. This is amounted tob e 18,00 euro. The membership is valid until further notice. Membership may be terminated only in writing.

Ik wil ook graag lid worden van de/het volgende dispu(u)t(en)/ondervereniging van de JFR. Een lidmaatschap van het/de eerste dispuut/ondervereniging is gratis. Bij lidmaatschap van een volgend(e) dispuut/ondervereniging wordt 9,00 euro per jaar extra in rekening gebracht. Meer informatie over de disputen is te vinden onder 'Over ons > Disputen'.

CIA
Arbeidsrechtelijke Dispuut*
Gezondheidsrecht Dispuut*
Trade & Transport Law*
Financieel Recht Dispuut*
Wichmann*
D.J. Veegens*
Ondernemingsrecht Dispuut*
Ius Mobile*
Probus*
EHLC Studievereniging Astrea*

* Bij deze verenigingen dient u zich ook zelf in te schrijven aanmelden bij een dispuut of ondervereniging is ook mogelijk op een later moment