Onderwijs

Onderwijs ligt aan de basis van de JFR, daarom zetten wij ons hier ook enorm voor in. Dit proberen wij o.a. te bewerkstelligen via JFR-colleges, tentamentrainingen en samenvattingen.