Erasmus School of Law

Onderwijs

Onderwijs

Internationaal en Rotterdams

Erasmus School of Law is een internationaal georiënteerde faculteit, maar met hart en ziel geworteld in Rotterdam. Broedplaats voor academisch talent in de rechtswetenschap, de criminologie en het fiscaal recht. Partner van de rechtspraktijk, overheid en bedrijfsleven, kunstwereld en wetenschap. Onderwijs en onderzoek op hoog niveau. Kernwoorden: innovatief, ondernemend en met grote maatschappelijke impact.

Onderwijs: Active Academic Learning

Academische vorming in de rechtswetenschap, de criminologie en het fiscaal recht. Onder het motto Active Academic Learning leidt Erasmus School of Law studenten op tot leiders in de rechtspraktijk, het bedrijfsleven, de politiek, NGO’s en de wetenschap. Het interactieve onderwijsmodel Erasmus Law College geeft iedere student individuele aandacht, wordt inhoudelijk gevoed vanuit ons wetenschappelijk onderzoek en staat in verbinding met de beroepspraktijk.

Onderzoek en wetenschap: recht in een economische en sociale context

Het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek aan Erasmus School of Law is dat het recht niet in een prachtig isolement of als een doel op zich kan worden beschouwd. Het is ingebed in een economische en sociale context die de wet bepaalt. Tegelijkertijd vormt het recht zelf de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie is het de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek te doen naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context. Het onderzoek van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek. Tegen deze achtergrond heeft Erasmus School of law doelstellingen geformuleerd die de basis vormen voor ons onderzoeksbeleid:

  • Om getalenteerde onderzoekers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden in alle stadia van hun carrière;
  • Een kwalitatief hoogstaand en internationaal concurrerend PhD-programma aanbieden bij Erasmus Graduate School of Law;
  • Om hoogwaardig onderzoek uit te voeren met een hoge zichtbaarheid en een solide reputatie in de nationale en internationale academische gemeenschap;
  • Om een ​​hoge output en een significante impact te bereiken met betrekking tot wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale gerefereerde tijdschriften, samen met monografieën en geredigeerde volumes met toonaangevende nationale en internationale uitgevers;
  • Met wetenschappelijke output een hoge maatschappelijke impact realiseren;
  • Juridisch onderwijs aanbieden dat de wetenschappelijke inzichten van onderzoekers van Erasmus School of Law weerspiegelt.

Internationalisering: elementair in onderwijs en onderzoek

Globalisering en de Europese Unie maken het recht steeds meer internationaal. Met een toenemende buitenlandse handel en grensoverschrijdende criminaliteit geldt dit ook voor de Nederlandse rechtspraktijk. Een internationale oriëntatie is geïntegreerd in het onderwijs via onder meer vier Engelstalige masters, een minor en de mogelijkheid om op exchange te gaan bij één van de ruim 80 partneruniversiteiten. Jaarlijks ontvangen we ruim 200 buitenlandse studenten. Ook het onderzoek vindt steeds meer in internationaal verband plaats, gereflecteerd in onze vijf research programmes. Aan de Erasmus Graduate School of Law werken PhD'ers uit de hele wereld aan hun promotieonderzoek.