Minor Crossing Borders

De Minor Crossing Borders is een samenwerking van de Erasmus School of Law (ESL) met de JFR en is gebaseerd op de voorheen jaarlijks georganiseerde JFR Talent Trip. Vanuit ESL zijn de sectie Rechtstheorie en de subsectie Ondernemingsrecht betrokken bij de organisatie van de minor. Daarnaast leveren diverse advocatenkantoren een belangrijke bijdrage. De minor is zowel verbredend als verdiepend en is bedoeld voor ambitieuze studenten die grenzen willen verleggen en bereid zijn samen te werken. Het thema van de minor is grensoverschrijdend. Dit betekent dat het te verrichten gezamenlijke onderzoek een sterk vergelijkend karakter zal hebben. 

Legal London

In 2015 ging de Minor ‘Crossing Borders’ naar Londen! Londen is op het gebied van het ondernemingsrecht één van de belangrijkste centra in de wereld en daarom voor juristen met interesse in het ondernemingsrecht the place to be. Bij deze rechtsvergelijkende minor zal het onderzoek in het teken staan van de veranderingen in het NV-recht. In Nederland zal het onderwijs bestaan uit colleges, interessante gastcolleges en kantoorbezoeken. Maar om de rechtsvergelijking compleet te maken zullen we twee weken afreizen naar Londen om daar verder te gaan met het onderzoek. Dit rechtsvergelijkende onderzoek zal plaatsvinden door o.a. kantoorbezoeken, zelfstudie en bezoeken aan belangrijke instanties. Ook zal tijdens de reis genoeg tijd zijn voor culturele en sociale activiteiten.

De minor is alleen toegankelijk na selectie voor studenten van de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, de Bacheloropleiding Fiscaal recht en van het Mr.Drs.-programma die het vak ondernemingsrecht hebben behaald. Bij de selectie zal onder meer worden gekeken naar motivatie, cv en cijferlijst. De aanmeldtermijn voor de minor is in het voorjaar. Voor meer informatie over de minor kun je terecht op de website van de Erasmus University Rotterdam.