ALV

ALV

ALV

Op dit moment staat er geen Algemene Ledenvergadering (ALV) op de planning. Zodra dit wel zo is, zal je hier de uitnodiging vinden.

Een ALV is een bijeenkomst waarvoor alle leden van de vereniging zijn uitgenodigd. De leden worden hier bijgepraat over de koers van de vereniging en hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan het Bestuur. In sommige gevallen moet er een beslissing genomen worden door de ALV. Ieder aanwezig lid krijgt dan de kans om te stemmen. 

Tijdens een verenigingsjaar zijn er minimaal twee ALV’s. Één ALV aan het begin van het collegejaar en één ALV rond de helft van het collegejaar. Deze eerste ALV wordt ook wel de Wissel ALV (WALV) genoemd. Hier wordt het nieuwe Bestuur namelijk officieel aangesteld en wisselen ze met het - dan - oude Bestuur. De tweede ALV noemen we ook wel de Halfjaarlijkse ALV (HALV). Hier wordt verslag gedaan en vergaderd over het beleid van het afgelopen halve jaar en het komende halve jaar.

Wil jij meer weten over ALV’s, bekijk dan dit document.