Commissaris Marketing

Commissaris Marketing

Commissaris Marketing

Commissaris Marketing 

Als Commissaris Marketing ben ik verantwoordelijk voor de uitstraling van de JFR. De huisstijl van de JFR komt terug in alle marketinguitingen en door middel van marketingcampagnes probeer ik de projecten van de JFR dichter bij de student te brengen.

De JFR werkt gedurende het collegejaar met een groot aantal promotie-uitingen en artikelen. Deze worden vormgegeven met in het achterhoofd een bepaalde marketingstrategie. Hierbij gaat het niet alleen om het huidige collegejaar. Ontwikkelingen en trends op het gebied van nieuwe media houd ik in de gaten en speel hierop in, zodat de JFR ook in de toekomst een stevig merk blijft.

In samenwerking met de Marketingcommissie voer ik het marketingbeleid uit. Belangrijk is commercieel en marketinggericht denken. Daarnaast ben ik als Commissaris Marketing verantwoordelijk voor Facebook, Instagram en LinkedIn van de JFR.

Ook buig ik mij samen met de Commissaris Interne Betrekkingen en de Commissaris Carrière over ons beleid omtrent diversiteit. Hierbij kan je denken aan samenwerkingen met Erasmus Pride, maar ook aan onze vegetarische woensdagacties!

Daarnaast horen ook de Eurekaweekcommissie en Almanakcommissie onder mijn verantwoordelijkheid en organiseer ik het Open EUR Festival met andere studieverenigingen!

Indy Ebeli
Commissaris Marketing van het 60e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
marketing@jfr.nl