Secretaris

Secretaris

Secretaris

Secretaris 

De Secretaris heeft standaard een aantal taken. Deze bestaan uit het onderhouden van het ledenbestand, het contact met de leden, het beheren van de mail en de post, het notuleren tijdens vergaderingen en het uitroepen van de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast zorg je er samen met de Penningmeester voor dat de incasso correct verloopt. 

Als IT-manager ben je als Secretaris verantwoordelijk voor de JFR-website. Je onderhoudt contact met de webdeveloper, je ondersteunt je mede-bestuurders bij IT-gerelateerde zaken en zorg je voor vernieuwingen aan de website van de JFR. 

Onder de taken van Sceretaris valt ook de boekenverkoop. Het is de taak van de Secretaris om elke student op de hoogte te brengen van de korting die de JFR kan bieden. Naast boeken voor de verschillende vakken is er ook elk jaar een JFR wettenbundel.

Daarnaast, heeft de Secretaris een aantal commissies onder zich. Dit zijn de Redactie Commissie, Duurzaamheid Commissie en de Podcast Commissie. De Redactie Commissie draagt zorg voor de Fiat Justitia, het verenigingsblad van de JFR. Als Secretaris ben je verantwoordelijk voor het beleid omtrent de Fiat Justitia, de content van de Fiat Justitia en het functioneren van de commissie. Ook de Duurzaamheid Commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris, samen met de Commissaris Onderwijs & Facultaire zaken. De Duurzaamheid Commissie houdt zich bezig met de JFR als vereniging te verduurzamen en het duurzaamheidsbewustzijn onder studenten te vergroten. De Podcast Commissie houdt zich bezig met het maken van een interessante podcast voor studenten aan Erasmus School of Law, genaamd (R)echt gebeurd?!. 

Het mooie aan de functie Secretaris is dat je nauw betrokken bij alle werkzaamhedenvan je medebestuursleden, dit maakt de functie erg veelzijdig. Indien je meer te weten wil komen over de functie Secretaris of over hoe ik dit jaar ervaar, drink ik graag samen een koffie om dit verder toe te lichten!

Julia Man in 't Veld
Secretaris van het 61e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rottterdam
secretaris@jfr.nl