Procedure

Na het invullen van het inschrijfformulier zal je opgeroepen worden om op gesprek te komen. In deze ronde van gesprekken zal eerst het kaf van het koren gescheiden worden en zal je allerlei vragen over jouw keuze om te solliciteren moeten beantwoorden. Na deze eerste ronde komt er een tweede meer inhoudelijke ronde waarop je door alle bestuursleden uit het 53e bestuur zal worden getest op je capaciteiten en vaardigheden.

Als deze rondes voorbij zijn zal er worden beraadslaagd over het te vormen bestuur en zal er een zo goed mogelijk team worden samengesteld. Onverwachtse spanning zal je overvallen totdat op 11 mei de telefoon gaat: ‘Je bent het geworden!’