Lidmaatschap

Over ons

Over ons

Als lid van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR) machtig ik de JFR om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de JFR. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 18 euro. Het lidmaatschap blijft geldig tot wederopzegging.

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden, door een mail te sturen naar secretaris@jfr.nl. Dit kan uiterlijk tot en met 31 augustus van het lopende verenigingsjaar.