Het 31e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Ruben van Eijck 
Hoofdredacteur
Penningmeester
Frederik Kunst 
Natalie Vloemans
Commissaris Intern Anne-Marie Dijkhorst 
Commissaris Extern
Secretaris
Saskia Odijk 
Peter Soesbeek