Het 34e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Angelique Heijkoop
Vicevoorzitter  
Secretaris
Jurgen Leutscher 
Corianne Ritsema
Penningmeester
Ilona de Graaf
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen   
Hoofdredacteur
Angelique Kreffer 
Barthold Dijkers 
Job van Maurik