Het 35e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Monique Geneugelijk
Vicevoorzitter  
Secretaris
Martijn Wijdeveld
Fanchon Bats
Penningmeester
Edwin Sieswerda
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen   
Hoofdredacteur
Hannah Verbaan
Krista Stam
Roberto Huertas Mulckhuyse