Het 36e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Joyce P. van Duyn
Vicevoorzitter  
Secretaris
Joost P. Rietveld 
Ester M. de Vette
Penningmeester
Jan-Willem M.K. Meijer
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen   
Hoofdredacteur
Martijn A.D. Bras 
Bart-Jan Westerhof
Coen W.H. Westermann