Het 37e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Elsbeth van Damme
Vicevoorzitter  
Secretaris
Lina Dalm 
Elisa Borsje
Penningmeester
Pero Voinic
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen   
Hoofdredacteur
Janka Sintermaartensdijk 
Roeland Joanknecht
André Apistola