Het 38e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Astrid Pleit
Vicevoorzitter  
Secretaris
Margriet Tuijnman 
Gerja Orgers
Penningmeester en Hoofdredacteur
Maarten Schellingerhout
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen   

Alexander Bosman
Esteve Hartensveld