Het 39e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Martine Lantink
Vicevoorzitter  
Secretaris
Annemiek van den Dries 
Petra van Straaten
Penningmeester
Guido Meerman
Commissaris Externe Betrekkingen
Hoofdredacteur   

Tjalling Simoons
Shadyra Francisca