Het 43e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Marjolein Voorn
Vicevoorzitter  
Secretaris
Ian van Haaren
Willemijn Lenders
Penningmeester
Doménique Voorhorst
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen   
Hoofdredacteur
Guda Teeuwen
Jeroen van Dorp
Sammy Rezai