Het 45e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Heleen van Loon
Vicevoorzitter/Hoofdredacteur  
Secretaris
Robert Goedhart
Mark van 't Westende
Penningmeester
Mark Miedema
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen   

Ella Brouwer
Simon Velthuizen