Het 47e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Jelte Stanic
Vicevoorzitter/Secretaris  Penningmeester Celeste Klomp   
Sebastiaan Sparidis
Commissaris Interne Betrekkingen Shardee Ilaria
Commissaris Externe Betrekkingen
Hoofdredacteur   

Lennart van der Ziel
Lorenzo Favetta