Het 48e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Karl van den Vijver
Vicevoorzitter/Secretaris  Penningmeester Simone van Gestel
Vincent Rijnen
Commissaris Interne Betrekkingen Asefeh Abbas Zadeh
Commissaris Externe Betrekkingen
Hoofdredacteur   

Joost Kool
Leendert Kloot