Het 49e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter / Commissaris Externe BetrekkingenLaura Schoenmaker
Vicevoorzitter / Secretaris
Sascha Allertz
Penningmeester / Commissaris Interne Betrekkingen
Hilleke Terpstra
Hoofdredacteur
Daan de Wit