Het 51e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter
Jan Verhaart
Vicevoorzitter / Secretaris
Penningmeester
Bianca de Raad
Hendrik van 't Foort
Commissaris Interne betrekkingen
Naomi Asscheman
Commissaris Externe betrekkingen
Commissaris Media
Commissaris Onderwijs
Jort de Groodt
Joachim Assenberg van Eijsden
Jeanne Beck