Het 52e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Voorzitter Thomas Schoemacher
Secretaris
Penningmeester
Lisa Markesteijn
Emiel Suzuki
Commissaris Interne betrekkingenRemon van Wingerden
Commissaris Externe betrekkingen
Commissaris Media
Commissaris Onderwijs / Vice-voorzitter
Bas de Mie
Bas Neureiter Di Torrero
Roos Schneiders