Statuten der JFR

Door op onderstaande link te klikken, vindt u de statuten van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam.

Statuten der JFR

Voor het volmacht formulier klikt u op onderstaande link: 

Volmacht

Voor het Huishoudelijk Reglement klikt u op onderstaande link:

Huishoudelijk Reglement der JFR