Bestuurssollicitatie

Bestuurssollicitatie

Bestuurssollicitatie

Bestuursjaar

Wil jij je een jaar lang inzetten voor een van de grootste juridische faculteitsverenigingen van Nederland met ruim 4.700 leden? En daarbij fulltime een kantoor op de Erasmus Universiteit delen met zes mede-bestuursgenoten? Lees dan snel verder of kijk naar de informatiefolder!

Het bestuur van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam bestaat uit zeven functies:

Bekendmaking & inwerkperiode

Jaarlijks wordt in mei tijdens de feestelijke bestuursbekendmakingsborrel het nieuwe f.t. bestuur bekendgemaakt. F.t. staat voor future tempore: het kandidaatsbestuur dat nog niet is ingehamerd door de algemene ledenvergadering. 

In een paar maanden tijd zal je worden ingewerkt door het h.t. bestuur, zodat je na de algemene ledenvergadering het stokje kunt overnemen. H.t. staat voor hoc tempore: het huidige bestuur. Pas nadat de algemene ledenvergadering jou heeft ingehamerd als bestuurslid van de JFR, ben je volledig verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de faculteitsvereniging. 

Tijdens de inwerkperiode, die van mei tot september duurt, is het belangrijk dat jij jouw medebestuurders goed leert kennen. Daarom gaan het f.t. en h.t. bestuur jaarlijks op wisselweek. 

Na de wisselweek ken jij jouw medebestuurders door en door. Nu is het tijd om de plannen voor het aankomende collegejaar te maken. Het f.t. bestuur gaat op beleidsweekend en schrijft daar haar beleidsplan. In het beleidsplan formuleert het f.t. bestuur concrete doelstellingen met betrekking tot de pijlers van de JFR en de uitvoering daarvan. Op de algemene ledenvergadering, waar het f.t. bestuur tot h.t. bestuur wordt benoemd, wordt dit beleidsplan aan de leden gepresenteerd.

Pijlers

De activiteiten die de JFR organiseert zijn op te delen in drie pijlers:

 • Carrière: De JFR geeft studenten de mogelijkheid om in contact te komen met toekomstige werkgevers. De JFR werkt samen met advocatenkantoren, de rechtspraak, ministeries, bedrijven met een juridische afdeling en andere juridische organisaties. In samenwerking met deze instanties organiseert de JFR kantoorbezoeken en recruitmentevenementen. 

  De Meesterweek is het grootste juridische congres van de Benelux en vindt plaats in februari. Tijdens de Meesterweek vinden er twee weken lang verschillende themadagen plaats. Deze weken worden afgesloten met een Recruitmentdag, waar je met verschillende kantoren tegelijk kunt netwerken. De Penningmeester en de Commissaris Externe Betrekkingen van de JFR zijn nauw betrokken bij de organisatie van de Meesterweek.
   
 • Onderwijs: Als faculteitsvereniging staat onderwijs bij de JFR hoog in het vaandel. De JFR is nauw verbonden met de Erasmus Universiteit en Erasmus School of Law. De Voorzitter en de Commissaris Onderwijs & Facultaire Zaken onderhouden het contact tussen de JFR en de faculteit. 

  De JFR organiseert elk blok studiegroepen en tentamentrainingen. Ook verzorgt de JFR samenvattingen van elk blok. Ieder blok zoekt de JFR de verdieping bij het onderwijs op door het bezoeken van verschillende instanties, zoals de Rechtbank Rotterdam, de Hoge Raad en ambassades. Ook nodigt de JFR inspirerende gastsprekers uit om te komen spreken op lezingen en congressen, met als hoogtepunt het jaarlijkse Symposium. 
   
 • Sociale Interactie: De JFR is de plek waar studenten uit verschillende jaarlagen elkaar kunnen ontmoeten. De JFR organiseert regelmatig borrels en andere sociale activiteiten, zoals een gala of een sporttoernooi. Tijdens de Eerstejaarsreis in de onderwijsvrije week in het voorjaar gaat een grote groep eerstejaars naar een plek in Europa. De Ouderejaarsreis gaat naar een plek buiten Europa, zoals Singapore, Toronto of Kuala Lumpur. Tijdens deze reizen maak je vrienden voor het leven en leer je de juridische wereld in het buitenland kennen. 

Sollicitatieprocedure

Wil jij solliciteren voor het JFR-bestuur? Je sollicitatie begint met het schrijven van je motivatiebrief, waarin je toelicht welke twee functies jouw voorkeur hebben. 

Je sollicitatie bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde ga je in gesprek met de twee bestuurders van jouw voorkeursfuncties. Na deze ronde maak je een opdracht, die is toegespitst op jouw voorkeursfuncties. In de tweede ronde heb je een gesprek met het gehele bestuur en een lid van de Beleidsadviescommissie. Denk vooral goed na over wat je wilt bereiken tijdens je bestuursjaar en leg uit wat je visie is over de JFR. Dit zal namelijk vooral naar voren komen tijdens de gesprekken en de bestuursopdracht. 

Uiteindelijk hoor je op de dag van de bestuursbekendmakingsborrel of je deel uitmaakt van het nieuwe JFR-bestuur!

Veelgestelde vragen over een bestuursjaar bij de JFR

Is een bestuursjaar te combineren met je studie?
Een fulltime bestuursjaar betekent niet dat je geen enkel vak meer kunt volgen. Het is waarschijnlijk niet mogelijk om al je vakken te volgen, maar in rustigere tijden kun je er best nog een vak bij volgen. Het vergt een goede planning en je zult de vakken in deeltijd moeten volgen. 

Mocht je een jaar willen stoppen met studeren om je volledig op je bestuursjaar te focussen, dan kun je in aanmerking komen voor collegegeldvrij besturen. In dat geval sta je wel ingeschreven voor een voltijdopleiding, maar volg je deze niet en hoef je ook geen collegegeld te betalen. Wel kom je op deze manier in aanmerking voor een OV-vergoeding en kun je studiefinanciering aanvragen via DUO.

Hoeveel tijd per week ben je gemiddeld kwijt aan een bestuursjaar bij de JFR?
Een bestuursjaar bij de JFR is een fulltime functie. Dagelijks zit je van 10:00 - 17:00 uur op kantoor. Een dag van de week moet je samen met een medebestuurder om 9:00 uur beginnen. Ook zal je geregeld in de avonduren bezig zijn met de JFR. Zo ben je aanwezig op verschillende evenementen, zoals borrels en diners, en moet je wel eens vergaderen in de avond. 

Welke vergoedingen krijg je tijdens het bestuursjaar?
Tijdens het bestuursjaar krijg je een bestuursbeurs. Deze bedraagt gemiddeld vierduizend euro. Daarnaast krijg je een vergoeding waarmee je (een deel van) een driedelig bestuurspak kunt aanschaffen en worden bepaalde reiskosten vergoed. 

Kan ik in de zomer nog met vakantie?
In de zomerperiode werk je volgens een zomerrooster. Hierdoor hoeven niet alle bestuursleden dagelijks aanwezig te zijn. In deze periode kun je dus best nog met vakantie, zolang je dit maar afstemt op de vakanties van je medebestuurders. 

Heb ik nog wel tijd voor mijn vrienden en familie?
Natuurlijk heb je nog genoeg tijd voor je vrienden en familie. JFR zal veel tijd in beslag nemen, maar je houdt zeker nog tijd over voor een sociaal leven buiten de JFR. 

Kan ik naast mijn bestuursjaar blijven werken?
Dit kan zeker, maar ook dit vergt enige planning. In het weekend ben je vrij en kun je dus zeker werken, maar besef wel dat dit soms een beetje veel kan worden. 

Bij wie kun je tijdens de bestuursjaar terecht voor advies?
Beslissingen neem je niet alleen, maar met de rest van je bestuur. Maandelijks heb je een gesprek met je voorgangers uit de Raad van Commissarissen (RvC). Zij hebben ook jouw functie vervuld en kunnen je om die reden het beste adviseren. Voor grote uitgaven moet je toestemming krijgen van de Kascontrolecommissie (KasCo). De Kascontrolecommissie ziet erop toe dat de financiën van de JFR op orde zijn.

De Beleidsadviescommissie (BAC) is er voor het langetermijnbeleid van de JFR. Zij zijn er om de continuïteit van de JFR te waarborgen en denken goed na over beslissingen die consequenties hebben voor de lange termijn. Jouw bestuur zal regelmatig met de Beleidsadviescommissie vergaderen. 

De Raad van Advies (RvA) bestaat uit een aantal personen die hoogwaardige functies bekleden in de juridische wereld. Tijdens je bestuursjaar kom je met deze personen in contact en je kunt veel van deze personen leren. 

Wordt jouw vraag hierboven niet beantwoord? Loop even langs het JFR-kantoor voor een kopje koffie of stuur een van de bestuurders een berichtje!